INFORMACJA DLA PASAŻERÓW

dokumenty

INFORMACJA DLA PASAŻERÓW

Wykupując bilet ulgowy należy posiadać odpowiedni i ważny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi . W przeciwnym razie firma kontrolująca bilety ma podstawę do nałożenia mandatu.