Author: matitrans

pobrane

INFORMACJA
DLA PASAŻERÓW
Firma MATI-TRANS
informuje, iż od 1 marca 2019 r.
należy wykupić bilet miesięczny bądź jednorazowy przy pierwszym wejściu do autobusu w danym miesiącu.
Opłaty za bilety miesięczne przyjmowane będą w terminie:
do 5- go dnia każdego miesiąca
oraz
do 15-go dnia